Regulamin rezerwacji ELITE Airport Taxi Gdańsk

 

1.
Elite Airport Taxi Gdańsk Mariusz Skierkowski,
ul. Starogardzka 65/2, 80-180 Gdańsk,
NIP: 5842421006
nr telefonu: +48 734134059, biuro@airporttaxigdansk.com.pl.

2. Warunki rezerwacji

2.1. Rezerwacji można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej, wiadomość email lub telefonicznie.

2.2. Każda rezerwacja internetowa oraz za pomocą wiadomości SMS musi być dokonana co najmniej na godzinę przed realizacją, i musi być ona potwierdzona przez osobę z ELITE Airport Taxi Gdańsk.

2.3. Godziny wyjazdu są ustalane indywidualnie i są zróżnicowane dla każdego klienta ze względu na odległości dojazdów, nie mniej jednak zawsze dojazd na lotnisko jest na co najmniej 3h przed odlotem.

2.4. W zależności od ilości pasażerów przejazd odbywa się samochodem osobowym, vanem lub busem, chyba ze Klient wskazał wcześniej konkretne auto w sekcji wyboru aut.

2.5. Każdy Klient ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu w ilości określonej przepisami linii lotniczych (bagaż zasadniczy + bagaż podręczny). Istnieje możliwość przewozu bagażu dodatkowego i   sprzętu sportowego za dodatkową opłatą po wcześniejszym ustaleniu z przewoźnikiem. Przewóz wózka dziecięcego lub inwalidzkiego jest bezpłatny, po uprzednim zgłoszeniu. Sprzęt narciarski i turystyczny musi być zapakowany do przeznaczonych w tym celu opakowań, tak by nie zagrażały bezpieczeństwu pasażerów jak i nie powodowały uszkodzeń pojazdu.

2.6. Dzieci do 12 lat mogą korzystać z transferu tylko pod opieką osób dorosłych, osoby od 13-18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

2.7. Dzieci, powinny być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do ich wagi i wieku. Istnieje możliwość wypożyczenia fotelika w cenie 50 zł. Klient może użyć własnego fotelika.

2.8. Na transfer Klient ma obowiązek zgłosić się niezwłocznie po opuszczeniu kontroli celnej w hali przylotów, gdzie oczekiwał będzie kierowca z kartka imienna. W przypadku zdarzeń losowych (w szczególności zagubienie bagażu) Klient jest zobowiązany powiadomić przewoźnika o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku informacji bądź kontaktu z Klientem, maksymalny czas oczekiwania wynosi 40 minut od momentu wylądowania samolotu.

2.9. W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem kierowcy dedykowanego prosimy o kontakt pod numer alarmowy czynny 24h +48 734 134 059. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony klienta ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.

2.10. Każde auto posiada ubezpieczenie pasażerów od NNW podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż.

2.11. Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu w pojazdach jest zabronione.

2.12. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu lub nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe w przypadku gdy Klient:
– nie przestrzega regulaminu przewozu,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

2.13. ELITE Taxi nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikające:
– z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie,
– z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.

2.14. Promocje obowiązują tylko w terminach podanych w dziale „PROMOCJE” i nie łączą się ze sobą.

2.15. Po zaksięgowaniu wpłaty, Klient (rezerwujący) otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacji można dokonywać nie później niż do 6 godzin przed transferem. Późniejsze rezerwacje wymagają potwierdzenia telefonicznego.

3. Płatności


3.1. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
3.1. Płatność dokonywana jest poprzez płatności online Blue Media S.A.,przelewem bankowym, serwis PayPal lub u kierowcy po wykonaniu usługi. Dostępne formy płatności:

       Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

platnosci karta

3.2. Płatności przelewem należy przesyłać na konto ELITE, nie później niż na dzień przed realizacją ( w przypadku firm możliwa jest płatność po wykonaniu usługi na podstawie faktury). Jeśli rezerwacja zostanie dokonana na krócej niż 1 dzień przed rezerwowanym terminem, należy przesłać drogą mailową elektroniczne potwierdzenie przelewu. Zawsze przed dokonaniem przelewu należy upewnić się telefonicznie, czy dana usługa jest dostępna.

3.3. Płatność poprzez serwis PayPal jest możliwa przy rezerwacji internetowej. Wszystkie rezerwacje z płatnością PayPal powinny być uprzednio potwierdzone telefonicznie z przewoźnikiem. W przypadku gdy klient dokona płatności przez PayPal bez potwierdzenia rezerwacji, a nie będzie możliwości realizacji zarezerwowanego przewozu, przewoźnik potrąci opłatę transakcyjną w wysokości 3%.

3.4. Jeżeli nie ustalono inaczej to na wszystkie płatności klient otrzymuje rachunek od kierowcy, lub po uprzednim zgłoszeniu w czasie rezerwacji fakturę przesłaną pocztą elektroniczną.

3.5  Od stycznia 2020 roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT – podstawą do wystawienia pełnej faktury VAT dla podmiotu gospodarczego jest paragon fiskalny z wydrukowanym numerem NIP.
W związku z czym Klienci dokonujący płatności online (kartą płatniczą, kredytową lub system Paypal ), podczas rezerwcji lub przelewem bankowym, a stanowią powyższy podmiot i chcą pozyskać fakturę VAT, to w chwili składania zamówienia powinni wypełnić pola formularza jako firma. Należy wpisać dane (numer NIP i nazwę firmy), na które ma zostać wystawiona faktura VAT. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, nie ma możliwości jej otrzymania. Ponadto pragniemy przekazać, że dla Klientów indywidualnych, imienne faktury VAT wystawiane są jak dotychczas. Wybierając opcję płatność u kierowcy, paragon wystawiany jest w momencie rozliczenia i nie ma możliwości dopisania numeru nip, dlatego należy poinformować kierowcę przed rozpoczęciem przejazdu jeżeli ma wystawić fakturę na firmę.

4.2. Jeśli odbiór odbywa się poza miastem Gdańsk, Klient ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z transferu do momentu, gdy taksówka nie opuści terenu miasta Gdańsk, jadąc na zlecenie.4. Zwroty

4.1. Klient ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z transferu najpóźniej na 1 godzinę przed umówionym terminem transferu. W przypadku rezygnacji późniejszej niż 1 godzinę przed umówionym terminem transferu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

4.3. Brak przybycia Klienta w miejsce wyjazdu powyżej 15 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczne z rezygnacją z przejazdu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

4.4. Złe podanie daty i godziny powrotu lub niepowiadomienie o zmianie godzin powrotu, skutkuje natychmiastowa rezygnacją z transferu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Ponowne wysłanie samochodu po klienta skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem przewoźnika.

4.5. Zwrotowi nie podlegają prowizje transakcyjne pobrane przez banki lub systemy rozliczeniowe.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone kierowcy w czasie transferu lub bezpośrednio po nim. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych i odpowiemy w formie elektronicznej (e-mail)

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Wszystkie dane osobowe, podlegają ochronie przez przewoźnika zgodnie z prawem. Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych.