# Polityka Prywatności

## 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez naszą stronę internetową. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

## 2. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ELITE Airport Taxi Gdańsk Mariusz Skierkowski, z siedzibą w Gdańsku, ul. Starogardzka 65/2, 80-180 Gdańsk.

## 3. Cele przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– świadczenia usług dostępnych na stronie internetowej,
– kontaktu z Tobą w związku z realizacją usług,
– prowadzenia statystyk i analizy ruchu na stronie.

## 4. Rodzaje danych przetwarzanych

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres IP.

## 5. Pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej **Polityce Cookies**.

## 6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

## 7. Prawa użytkowników

Masz prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych,
– usunięcia swoich danych,
– ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

## 8. Wykorzystanie danych przez osoby trzecie

W ramach naszej współpracy z osobami trzecimi, takimi jak **Google Ads**, informujemy, że mogą oni zbierać dane w celu kierowania reklam. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów, aby dowiedzieć się, jakie dane są zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane.

## 9. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@airporttaxigdansk.com.pl.